O Greens Solutions

O Greens Solutions

Greens Solutions CZ s.r.o. realizuje transformační plánování, které přináší významné strategické změny a modernizuje venkovská společenství po celém světě - vede je k lepšímu zdraví, zvýšené ekonomické prosperitě a vyšší kvalitě života.

Greens Solutions věří v modernizaci, stabilizaci komunit v Evropě a České republice a má více než desetileté zkušenosti s vývojem inovativních a komplexních řešení, která úspěšně revolucionizují regionální ekonomiky a zlepšují životy milionů lidí. Greens Solutions navrhuje a provozuje projekty v řadě oblastí, které zahrnují zemědělství, zabezpečení potravin, infrastrukturu, dopravu, technologie a řešení pro vodu.

Náš tým realizuje průlomové projekty, které vyžadují důkladné pochopení a odborné znalosti v různých oblastech - úspěšné změny a strategizace, aby se uskutečnily výjimečné nápady. Odvažujeme se snít a vynikat při provádění významných podniků, které rozvíjejí venkovské oblasti a přinášejí lepší budoucnost komunitám po celém světě.
Greens Solutions CZ s.r.o. realizuje transformační plánování, které přináší významné strategické změny a modernizuje venkovská společenství po celém světě - vede je k lepšímu zdraví, zvýšené ekonomické prosperitě a vyšší kvalitě života.

Greens Solutions věří v modernizaci, stabilizaci komunit v Evropě a České republice a má více než desetileté zkušenosti s vývojem inovativních a komplexních řešení, která úspěšně revolucionizují regionální ekonomiky a zlepšují životy milionů lidí. Greens Solutions navrhuje a provozuje projekty v řadě oblastí, které zahrnují zemědělství, zabezpečení potravin, infrastrukturu, dopravu, technologie a řešení pro vodu.

Náš tým realizuje průlomové projekty, které vyžadují důkladné pochopení a odborné znalosti v různých oblastech - úspěšné změny a strategizace, aby se uskutečnily výjimečné nápady. Odvažujeme se snít a vynikat při provádění významných podniků, které rozvíjejí venkovské oblasti a přinášejí lepší budoucnost komunitám po celém světě.
Nabízíme obchodní komodity:

Pro bližší informace o Greens Solutions CZ s.r.o. nás neváhejte kontaktovat

Pro bližší informace o Greens Solutions CZ s.r.o. nás neváhejte kontaktovat

Our specialists will contact you
Kontaktujte nás

Potravinová bezpečnost
a zemědělství

Greens Solutions CZ s.r.o. realizuje transformační plánování, které přináší významné strategické změny a modernizuje venkovská společenství po celém světě.
Dosažení potravinové bezpečnosti je zájmem každého odpovědného státu. Jedná se o rozsáhlou problematiku zasazenou do kontextu klimatických podmínek, dynamiky mezinárodních vztahů, vývoje technologií a závislosti na nich a procesu globalizace.

Zemědělství je strategickým odvětvím národního hospodářství, které zajišťuje produkci potravin pro potřeby obyvatel ČR. Působí i jako významný prvek při utváření krajiny, který zásadně ovlivňuje její funkčnost a estetickou hodnotu. Jeho ekonomický význam se však
neustále snižuje. Klesá jeho podíl na hrubé přidané hodnotě i na zaměstnanosti obyvatelstva. Počet pracujících v zemědělství neustále klesá, zatímco v roce 1930 pracovalo v zemědělství cca 2 317 000 lidí, v roce 2004 to bylo 141 000, v roce 2010 cca 133 000 a v roce 2016 pouhých 105 900 lidí (zdroj: ČSÚ).

Greens Solutions CZ s.r.o. realizuje transformační plánování, které přináší významné strategické změny a modernizuje venkovská společenství po celém světě.
Dosažení potravinové bezpečnosti je zájmem každého odpovědného státu. Jedná se o rozsáhlou problematiku zasazenou do kontextu klimatických podmínek, dynamiky mezinárodních vztahů, vývoje technologií a závislosti na nich a procesu globalizace.

Zemědělství je strategickým odvětvím národního hospodářství, které zajišťuje produkci potravin pro potřeby obyvatel ČR. Působí i jako významný prvek při utváření krajiny, který zásadně ovlivňuje její funkčnost a estetickou hodnotu. Jeho ekonomický význam se však
neustále snižuje. Klesá jeho podíl na hrubé přidané hodnotě i na zaměstnanosti obyvatelstva. Počet pracujících v zemědělství neustále klesá, zatímco v roce 1930 pracovalo v zemědělství cca 2 317 000 lidí, v roce 2004 to bylo 141 000, v roce 2010 cca 133 000 a v roce 2016 pouhých 105 900 lidí (zdroj: ČSÚ).

Zajištění více lepších potravin pro více spotřebitelů při maximálním využití zdrojů bylo tématem Světového potravinového summitu. Účastnili se ho představitelé vlád 56 zemí včetně francouzského ministra zemědělství a více než 200 odborníků z celého světa.
Podle analýz Světové organizace pro zemědělství a výživu bude totiž při stávajícím tempu růstu populace do roku 2050 nezbytné vyprodukovat o 60 % potravin více než dosud. Všechny inovativní postupy přitom musí vyhovět všem požadavkům bezpečnosti potravin a zároveň být ekonomicky udržitelné.

„Česká republika považuje otázku potravinové bezpečnosti za svou dlouhodobou prioritu, která stále intenzivněji nabývá na významu. Dlouhodobě tvrdím, že otázka soběstačnosti v základních zemědělských komoditách je z tohoto pohledu naprosto klíčová,“ komentoval jednání ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zajištění více lepších potravin pro více spotřebitelů při maximálním využití zdrojů bylo tématem Světového potravinového summitu. Účastnili se ho představitelé vlád 56 zemí včetně francouzského ministra zemědělství a více než 200 odborníků z celého světa.
Podle analýz Světové organizace pro zemědělství a výživu bude totiž při stávajícím tempu růstu populace do roku 2050 nezbytné vyprodukovat o 60 % potravin více než dosud. Všechny inovativní postupy přitom musí vyhovět všem požadavkům bezpečnosti potravin a zároveň být ekonomicky udržitelné.

„Česká republika považuje otázku potravinové bezpečnosti za svou dlouhodobou prioritu, která stále intenzivněji nabývá na významu. Dlouhodobě tvrdím, že otázka soběstačnosti v základních zemědělských komoditách je z tohoto pohledu naprosto klíčová,“ komentoval jednání ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vodní
rozhodnutí

Společnost  navrhuje a realizuje rozsáhlé vodní projekty, které umožňují venkovským komunitám po celém světě - z nichž některé mají více než milion lidí - přechod od využívání sebrané vody k pitné vodě.
Využitím pokročilých technologií pro vytvoření infrastruktury pro systém kompletní úpravy vody je Greens Solutions CZ s.r.o. schopna zavést trvalou dodávku čerstvé, čisté vody pro pití, hygienu a sanitaci - včetně čistíren odpadních vod, a také pro zemědělské zavlažování a průmyslová odvětví.

Společnost  navrhuje a realizuje rozsáhlé vodní projekty, které umožňují venkovským komunitám po celém světě - z nichž některé mají více než milion lidí - přechod od využívání sebrané vody k pitné vodě.
Využitím pokročilých technologií pro vytvoření infrastruktury pro systém kompletní úpravy vody je Greens Solutions CZ s.r.o. schopna zavést trvalou dodávku čerstvé, čisté vody pro pití, hygienu a sanitaci - včetně čistíren odpadních vod, a také pro zemědělské zavlažování a průmyslová odvětví.

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě. Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí. Znečištění vody lze v některých případech omezit metodami čištění odpadních vod. Bez pitné vody se omezuje kvalita života.

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě. Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí. Znečištění vody lze v některých případech omezit metodami čištění odpadních vod. Bez pitné vody se omezuje kvalita života.

Voda je obvykle označována jako znečištěná, když je narušena antropogenní kontaminací a není pitná nebo prochází výraznou změnou s následkem omezené biodiverzity či přežití vodních organismů vůbec. Přírodní jevy, jako jsou přemnožení řas a sinic, bouře, zemětřesení způsobují také značné změny v kvalitě vody a ekologickém stavu vod. Znečišťování vody má mnoho příčin a různé charakteristiky.

Voda je obvykle označována jako znečištěná, když je narušena antropogenní kontaminací a není pitná nebo prochází výraznou změnou s následkem omezené biodiverzity či přežití vodních organismů vůbec. Přírodní jevy, jako jsou přemnožení řas a sinic, bouře, zemětřesení způsobují také značné změny v kvalitě vody a ekologickém stavu vod. Znečišťování vody má mnoho příčin a různé charakteristiky.

Nejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu. Zemědělství se na tomto stavu podílí v průměru 40 % u dusíku a 32 % u fosforu. Vody jsou znečišťovány také při používání, skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů. Splavováním průmyslových hnojiv srážkami a při erozi půdy (často vlivem chybné agrotechniky) dochází ke kontaminaci povrchové vody. Při dlouhodobých deštích nebo při průsaku mohou odpady ze silážních jam znamenat ohrožení vod v okolí. Vážné škody způsobují poškozená zemědělská zařízení nebo nesprávné nakládání s odpady.

Nejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu. Zemědělství se na tomto stavu podílí v průměru 40 % u dusíku a 32 % u fosforu. Vody jsou znečišťovány také při používání, skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů. Splavováním průmyslových hnojiv srážkami a při erozi půdy (často vlivem chybné agrotechniky) dochází ke kontaminaci povrchové vody. Při dlouhodobých deštích nebo při průsaku mohou odpady ze silážních jam znamenat ohrožení vod v okolí. Vážné škody způsobují poškozená zemědělská zařízení nebo nesprávné nakládání s odpady.

Každý vodní systém vyvinutý společností Greens Solutions CZ je vytvořen a vybudován tak, aby byla zajištěna kontinuita s údržbou systému obsluhovaného lidmi v každé komunitě - a místní operátoři, kteří absolvují školení na pracovišti, aby zajistili dlouhodobý úspěch každého projektu.

Každý vodní systém vyvinutý společností Greens Solutions CZ je vytvořen a vybudován tak, aby byla zajištěna kontinuita s údržbou systému obsluhovaného lidmi v každé komunitě - a místní operátoři, kteří absolvují školení na pracovišti, aby zajistili dlouhodobý úspěch každého projektu.

Infrastruktura a
doprava

Společnost se podílí na různých projektech v Evropě, které poskytují odborné služby a spolupracují s místními komunitami na podpoře hospodářského růstu a udržitelnosti. Aktivity Greens Solutions CZ zahrnují inteligentní města, dopravní a suché přístavy.

Inteligentní města:
Greens Solutions CZ usnadňuje transformaci měst pomocí vyspělých technologií a dat a úspěšně bojuje proti městským problémům, jako jsou otázky týkající se poskytování služeb, vzdělávání, zdravotní péče a bezpečnosti.

Přeprava:
Společnost se zaměřuje na budoucnost ekonomik EU prostřednictvím renovace a provozu nákladních vlaků, nahrazením přepravy nákladním automobilem - transformací komunitního a regionálního rozvoje usnadněním přepravy drahých výrobků, vytvářením nových pracovních míst a otevíráním příležitostí.

Suché přístavy:

Greens Solutions CZvyvíjí vnitrozemské terminály, které jsou přímo napojeny na námořní přístav, který působí jako střediska pro překládku námořního nákladu. Vytvořením jediného uzlu snižují suché přístavy náklady, eliminují zpoždění v toku nákladních vozidel, snižují daňové úniky a usnadňují rychlou mobilizaci bezpečnostních zásob pro strategické produkty.

Strategické
poradenství

Oddělení strategického poradenství Greens Solutions CZ se skládá z profesionálních poradců na vysoké úrovni, kteří s sebou přinášejí bohaté mezinárodní zkušenosti.
Společnost poskytuje strategické poradenské služby vládám a mezinárodním společnostem pro rozsáhlé dlouhodobé projekty v oblastech, jako jsou energetika, infrastruktura, zemědělství, doprava, ekonomika, mezinárodní vztahy a další.

Tým skupiny Greens Solutions CZ, který pomáhal zemím a společnostem po celém světě, nashromáždil rozsáhlé zkušenosti s úspěšným řešením složitých výzev - výzev, které zahrnují řešení národních krizí, získávání externích zdrojů financování a poskytování podpory a poradenství při provádění národních programů.

Oddělení strategického poradenství Greens Solutions CZ se skládá z profesionálních poradců na vysoké úrovni, kteří s sebou přinášejí bohaté mezinárodní zkušenosti.
Společnost poskytuje strategické poradenské služby vládám a mezinárodním společnostem pro rozsáhlé dlouhodobé projekty v oblastech, jako jsou energetika, infrastruktura, zemědělství, doprava, ekonomika, mezinárodní vztahy a další.

Tým skupiny Greens Solutions CZ, který pomáhal zemím a společnostem po celém světě, nashromáždil rozsáhlé zkušenosti s úspěšným řešením složitých výzev - výzev, které zahrnují řešení národních krizí, získávání externích zdrojů financování a poskytování podpory a poradenství při provádění národních programů.

V první fázi provedeme analýzu a zhodnocení vaší firmy a trhů, na nichž se pohybuje, a trhů, kde zvažujete akvizici.

V druhé fázi na základě analýzy definujeme možné varianty strategického směřování a investičních tezí a pomůžeme vám zvolit tu nejvhodnější, a na jejím základě identifikovat nejvhodnější potenciální akviziční cíle.

Pomůžeme vám vytvořit atraktivní propozici pro vaše akviziční cíle a strategii komunikace vůči vaší společnosti interně, vůči potenciálním cílům i vůči veřejnosti.

 

V první fázi provedeme analýzu a zhodnocení vaší firmy a trhů, na nichž se pohybuje, a trhů, kde zvažujete akvizici.

V druhé fázi na základě analýzy definujeme možné varianty strategického směřování a investičních tezí a pomůžeme vám zvolit tu nejvhodnější, a na jejím základě identifikovat nejvhodnější potenciální akviziční cíle.

Pomůžeme vám vytvořit atraktivní propozici pro vaše akviziční cíle a strategii komunikace vůči vaší společnosti interně, vůči potenciálním cílům i vůči veřejnosti.

 

NAŠE KONTAKTY:

NAŠE KONTAKTY:

Greens Solutions CZ s.r.o.

Sídlo:
Eliášova 922/21, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Identifikační číslo:
07893043


 

management@greenssolutions.com

management@greenssolutions.com

Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.