Potravinová bezpečnost
a zemědělství

Potravinová bezpečnost
a zemědělství

Greens Solutions CZ s.r.o. realizuje transformační plánování, které přináší významné strategické změny a modernizuje venkovská společenství po celém světě.
Dosažení potravinové bezpečnosti je zájmem každého odpovědného státu. Jedná se o rozsáhlou problematiku zasazenou do kontextu klimatických podmínek, dynamiky mezinárodních vztahů, vývoje technologií a závislosti na nich a procesu globalizace.

Zemědělství je strategickým odvětvím národního hospodářství, které zajišťuje produkci potravin pro potřeby obyvatel ČR. Působí i jako významný prvek při utváření krajiny, který zásadně ovlivňuje její funkčnost a estetickou hodnotu. Jeho ekonomický význam se však
neustále snižuje. Klesá jeho podíl na hrubé přidané hodnotě i na zaměstnanosti obyvatelstva. Počet pracujících v zemědělství neustále klesá, zatímco v roce 1930 pracovalo v zemědělství cca 2 317 000 lidí, v roce 2004 to bylo 141 000, v roce 2010 cca 133 000 a v roce 2016 pouhých 105 900 lidí (zdroj: ČSÚ).

Greens Solutions CZ s.r.o. realizuje transformační plánování, které přináší významné strategické změny a modernizuje venkovská společenství po celém světě.
Dosažení potravinové bezpečnosti je zájmem každého odpovědného státu. Jedná se o rozsáhlou problematiku zasazenou do kontextu klimatických podmínek, dynamiky mezinárodních vztahů, vývoje technologií a závislosti na nich a procesu globalizace.

Zemědělství je strategickým odvětvím národního hospodářství, které zajišťuje produkci potravin pro potřeby obyvatel ČR. Působí i jako významný prvek při utváření krajiny, který zásadně ovlivňuje její funkčnost a estetickou hodnotu. Jeho ekonomický význam se však
neustále snižuje. Klesá jeho podíl na hrubé přidané hodnotě i na zaměstnanosti obyvatelstva. Počet pracujících v zemědělství neustále klesá, zatímco v roce 1930 pracovalo v zemědělství cca 2 317 000 lidí, v roce 2004 to bylo 141 000, v roce 2010 cca 133 000 a v roce 2016 pouhých 105 900 lidí (zdroj: ČSÚ).

Zajištění více lepších potravin pro více spotřebitelů při maximálním využití zdrojů bylo tématem Světového potravinového summitu. Účastnili se ho představitelé vlád 56 zemí včetně francouzského ministra zemědělství a více než 200 odborníků z celého světa.
Podle analýz Světové organizace pro zemědělství a výživu bude totiž při stávajícím tempu růstu populace do roku 2050 nezbytné vyprodukovat o 60 % potravin více než dosud. Všechny inovativní postupy přitom musí vyhovět všem požadavkům bezpečnosti potravin a zároveň být ekonomicky udržitelné.

„Česká republika považuje otázku potravinové bezpečnosti za svou dlouhodobou prioritu, která stále intenzivněji nabývá na významu. Dlouhodobě tvrdím, že otázka soběstačnosti v základních zemědělských komoditách je z tohoto pohledu naprosto klíčová,“ komentoval jednání ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zajištění více lepších potravin pro více spotřebitelů při maximálním využití zdrojů bylo tématem Světového potravinového summitu. Účastnili se ho představitelé vlád 56 zemí včetně francouzského ministra zemědělství a více než 200 odborníků z celého světa.
Podle analýz Světové organizace pro zemědělství a výživu bude totiž při stávajícím tempu růstu populace do roku 2050 nezbytné vyprodukovat o 60 % potravin více než dosud. Všechny inovativní postupy přitom musí vyhovět všem požadavkům bezpečnosti potravin a zároveň být ekonomicky udržitelné.

„Česká republika považuje otázku potravinové bezpečnosti za svou dlouhodobou prioritu, která stále intenzivněji nabývá na významu. Dlouhodobě tvrdím, že otázka soběstačnosti v základních zemědělských komoditách je z tohoto pohledu naprosto klíčová,“ komentoval jednání ministr zemědělství Miroslav Toman.


Velkou výzvou pro dosažení tohoto cíle jsou podle odborníků kromě zhoršujících se produkčních podmínek, zejména klimatických, také otázky související se správnou výchovou spotřebitelů a důsledným potíráním falšování potravin, jehož rozměr rok od roku narůstá (objem podvodů se odhaduje až na 40 miliard USD). Značným problémem je v globálním měřítku plýtvání potravinami, které činí přibližně jednu třetinu ze všech vyprodukovaných potravin.
Odborníci se jednoznačně shodli na tom, že je žádoucí do celého procesu kromě vlád jednotlivých zemí více zapojit potravinářský průmysl. Při současném rozvoji informačních technologií je poměrně závažným problémem šíření dezinformací a mýtů o potravinách, jemuž je třeba čelit formou odborných platforem ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými autoritami.

„Naše spotřebitele mohu ujistit, že pro resort zemědělství je otázka vzdělávání v oblasti potravin, ať už jde o jejich složení, kvalitu či bezpečnost naprosto zásadní a i do budoucna budeme tyto aktivity podporovat,“ uvedl ministr Toman.


Velkou výzvou pro dosažení tohoto cíle jsou podle odborníků kromě zhoršujících se produkčních podmínek, zejména klimatických, také otázky související se správnou výchovou spotřebitelů a důsledným potíráním falšování potravin, jehož rozměr rok od roku narůstá (objem podvodů se odhaduje až na 40 miliard USD). Značným problémem je v globálním měřítku plýtvání potravinami, které činí přibližně jednu třetinu ze všech vyprodukovaných potravin.
Odborníci se jednoznačně shodli na tom, že je žádoucí do celého procesu kromě vlád jednotlivých zemí více zapojit potravinářský průmysl. Při současném rozvoji informačních technologií je poměrně závažným problémem šíření dezinformací a mýtů o potravinách, jemuž je třeba čelit formou odborných platforem ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými autoritami.

„Naše spotřebitele mohu ujistit, že pro resort zemědělství je otázka vzdělávání v oblasti potravin, ať už jde o jejich složení, kvalitu či bezpečnost naprosto zásadní a i do budoucna budeme tyto aktivity podporovat,“ uvedl ministr Toman.


NAŠE KONTAKTY:

NAŠE KONTAKTY:

Greens Solutions CZ s.r.o.

Sídlo:
Eliášova 922/21, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Identifikační číslo:
07893043


 

management@greenssolutions.com

management@greenssolutions.com

Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.