Infrastruktura a
doprava

Infrastruktura a
doprava

Společnost se podílí na různých projektech v Evropě, které poskytují odborné služby a spolupracují s místními komunitami na podpoře hospodářského růstu a udržitelnosti. Aktivity Greens Solutions CZ zahrnují inteligentní města, dopravní a suché přístavy.

Inteligentní města:
Greens Solutions CZ usnadňuje transformaci měst pomocí vyspělých technologií a dat a úspěšně bojuje proti městským problémům, jako jsou otázky týkající se poskytování služeb, vzdělávání, zdravotní péče a bezpečnosti.

Přeprava:
Společnost se zaměřuje na budoucnost ekonomik EU prostřednictvím renovace a provozu nákladních vlaků, nahrazením přepravy nákladním automobilem - transformací komunitního a regionálního rozvoje usnadněním přepravy drahých výrobků, vytvářením nových pracovních míst a otevíráním příležitostí.

 

Přeprava:
Společnost se zaměřuje na budoucnost ekonomik EU prostřednictvím renovace a provozu nákladních vlaků, nahrazením přepravy nákladním automobilem - transformací komunitního a regionálního rozvoje usnadněním přepravy drahých výrobků, vytvářením nových pracovních míst a otevíráním příležitostí.

Suché přístavy:
Greens Solutions CZvyvíjí vnitrozemské terminály, které jsou přímo napojeny na námořní přístav, který působí jako střediska pro překládku námořního nákladu. Vytvořením jediného uzlu snižují suché přístavy náklady, eliminují zpoždění v toku nákladních vozidel, snižují daňové úniky a usnadňují rychlou mobilizaci bezpečnostních zásob pro strategické produkty.

Suché přístavy:
Greens Solutions CZvyvíjí vnitrozemské terminály, které jsou přímo napojeny na námořní přístav, který působí jako střediska pro překládku námořního nákladu. Vytvořením jediného uzlu snižují suché přístavy náklady, eliminují zpoždění v toku nákladních vozidel, snižují daňové úniky a usnadňují rychlou mobilizaci bezpečnostních zásob pro strategické produkty.

Aby infrastruktura pomáhala účinně ekonomickému a sociálnímu rozvoji, musí být budována v předstihu. Převážně jde o oblast státních investic, neboť kapitálové vklady do infrastruktury jsou značné a návratnost vložených prostředků pomalá. To je obvykle pro soukromý sektor málo přitažlivé a často také nad jeho kapitálové síly a možnosti.
Dopravní systém státu (subjektů podnikajících na dopravní infrastruktuře) tvoří v podmínkách ČR veřejná a neveřejná osobní a nákladní doprava. Veřejná doprava je částí dopravního systému, kterou tvoří dopravní podniky, tj. podniky vytvořené za účelem provádění přepravních služeb. Podniky veřejné dopravy mohou podnikat buď v dopravě osobní nebo nákladní, event. v obou dopravách.​

Aby infrastruktura pomáhala účinně ekonomickému a sociálnímu rozvoji, musí být budována v předstihu. Převážně jde o oblast státních investic, neboť kapitálové vklady do infrastruktury jsou značné a návratnost vložených prostředků pomalá. To je obvykle pro soukromý sektor málo přitažlivé a často také nad jeho kapitálové síly a možnosti.
Dopravní systém státu (subjektů podnikajících na dopravní infrastruktuře) tvoří v podmínkách ČR veřejná a neveřejná osobní a nákladní doprava. Veřejná doprava je částí dopravního systému, kterou tvoří dopravní podniky, tj. podniky vytvořené za účelem provádění přepravních služeb. Podniky veřejné dopravy mohou podnikat buď v dopravě osobní nebo nákladní, event. v obou dopravách.​

Strategické
poradenství

Oddělení strategického poradenství Greens Solutions CZ se skládá z profesionálních poradců na vysoké úrovni, kteří s sebou přinášejí bohaté mezinárodní zkušenosti.
Společnost poskytuje strategické poradenské služby vládám a mezinárodním společnostem pro rozsáhlé dlouhodobé projekty v oblastech, jako jsou energetika, infrastruktura, zemědělství, doprava, ekonomika, mezinárodní vztahy a další.

Tým skupiny Greens Solutions CZ, který pomáhal zemím a společnostem po celém světě, nashromáždil rozsáhlé zkušenosti s úspěšným řešením složitých výzev - výzev, které zahrnují řešení národních krizí, získávání externích zdrojů financování a poskytování podpory a poradenství při provádění národních programů.

Oddělení strategického poradenství Greens Solutions CZ se skládá z profesionálních poradců na vysoké úrovni, kteří s sebou přinášejí bohaté mezinárodní zkušenosti.
Společnost poskytuje strategické poradenské služby vládám a mezinárodním společnostem pro rozsáhlé dlouhodobé projekty v oblastech, jako jsou energetika, infrastruktura, zemědělství, doprava, ekonomika, mezinárodní vztahy a další.

Tým skupiny Greens Solutions CZ, který pomáhal zemím a společnostem po celém světě, nashromáždil rozsáhlé zkušenosti s úspěšným řešením složitých výzev - výzev, které zahrnují řešení národních krizí, získávání externích zdrojů financování a poskytování podpory a poradenství při provádění národních programů.

V první fázi provedeme analýzu a zhodnocení vaší firmy a trhů, na nichž se pohybuje, a trhů, kde zvažujete akvizici.

V druhé fázi na základě analýzy definujeme možné varianty strategického směřování a investičních tezí a pomůžeme vám zvolit tu nejvhodnější, a na jejím základě identifikovat nejvhodnější potenciální akviziční cíle.

Pomůžeme vám vytvořit atraktivní propozici pro vaše akviziční cíle a strategii komunikace vůči vaší společnosti interně, vůči potenciálním cílům i vůči veřejnosti.

 

V první fázi provedeme analýzu a zhodnocení vaší firmy a trhů, na nichž se pohybuje, a trhů, kde zvažujete akvizici.

V druhé fázi na základě analýzy definujeme možné varianty strategického směřování a investičních tezí a pomůžeme vám zvolit tu nejvhodnější, a na jejím základě identifikovat nejvhodnější potenciální akviziční cíle.

Pomůžeme vám vytvořit atraktivní propozici pro vaše akviziční cíle a strategii komunikace vůči vaší společnosti interně, vůči potenciálním cílům i vůči veřejnosti.

 

Poskytneme vám komplexní asistenci s řízením vašich projektů, od určení cílů projektů, přes volbu způsobů a nástrojů práce po vytvoření metod pro dosažení úspěchu.
Pomůžeme vám vhodně definovat cíle projektu – vytvoříme fundamentální stanovy projektu včetně stanovení jasných cílů, definice jednotlivých projektových rolí a odpovědností a nastavení časové náročnosti jednotlivých úkonů.
Zvolíme nejvhodnější způsoby a nástroje práce – definujeme způsob komunikace a její následné projektové koordinace, provádíme projektovou koordinaci vůči externím i interním účastníkům projektu, zastřešujeme change management.
Pomůžeme vám zabezpečit úspěch vašeho projektu – identifikujeme, pravidelně sledujeme a reportujeme projektová rizika včetně navržení plánů na zmírnění dopadu rizik, vedeme pravidelné schůzky o aktuálním stavu a vývoji na projektu projektovému sponzorovi.

Poskytneme vám komplexní asistenci s řízením vašich projektů, od určení cílů projektů, přes volbu způsobů a nástrojů práce po vytvoření metod pro dosažení úspěchu.
Pomůžeme vám vhodně definovat cíle projektu – vytvoříme fundamentální stanovy projektu včetně stanovení jasných cílů, definice jednotlivých projektových rolí a odpovědností a nastavení časové náročnosti jednotlivých úkonů.
Zvolíme nejvhodnější způsoby a nástroje práce – definujeme způsob komunikace a její následné projektové koordinace, provádíme projektovou koordinaci vůči externím i interním účastníkům projektu, zastřešujeme change management.
Pomůžeme vám zabezpečit úspěch vašeho projektu – identifikujeme, pravidelně sledujeme a reportujeme projektová rizika včetně navržení plánů na zmírnění dopadu rizik, vedeme pravidelné schůzky o aktuálním stavu a vývoji na projektu projektovému sponzorovi.

NAŠE KONTAKTY:

NAŠE KONTAKTY:

Greens Solutions CZ s.r.o.

Sídlo:
Eliášova 922/21, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Identifikační číslo:
07893043


 

management@greenssolutions.com

management@greenssolutions.com

Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.