Vodní
rozhodnutí

Vodní
rozhodnutí

Společnost  navrhuje a realizuje rozsáhlé vodní projekty, které umožňují venkovským komunitám po celém světě - z nichž některé mají více než milion lidí - přechod od využívání sebrané vody k pitné vodě.
Využitím pokročilých technologií pro vytvoření infrastruktury pro systém kompletní úpravy vody je Greens Solutions CZ s.r.o. schopna zavést trvalou dodávku čerstvé, čisté vody pro pití, hygienu a sanitaci - včetně čistíren odpadních vod, a také pro zemědělské zavlažování a průmyslová odvětví.

Společnost  navrhuje a realizuje rozsáhlé vodní projekty, které umožňují venkovským komunitám po celém světě - z nichž některé mají více než milion lidí - přechod od využívání sebrané vody k pitné vodě.
Využitím pokročilých technologií pro vytvoření infrastruktury pro systém kompletní úpravy vody je Greens Solutions CZ s.r.o. schopna zavést trvalou dodávku čerstvé, čisté vody pro pití, hygienu a sanitaci - včetně čistíren odpadních vod, a také pro zemědělské zavlažování a průmyslová odvětví.

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě. Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí. Znečištění vody lze v některých případech omezit metodami čištění odpadních vod. Bez pitné vody se omezuje kvalita života.

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě. Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí. Znečištění vody lze v některých případech omezit metodami čištění odpadních vod. Bez pitné vody se omezuje kvalita života.

Voda je obvykle označována jako znečištěná, když je narušena antropogenní kontaminací a není pitná nebo prochází výraznou změnou s následkem omezené biodiverzity či přežití vodních organismů vůbec. Přírodní jevy, jako jsou přemnožení řas a sinic, bouře, zemětřesení způsobují také značné změny v kvalitě vody a ekologickém stavu vod. Znečišťování vody má mnoho příčin a různé charakteristiky.

Voda je obvykle označována jako znečištěná, když je narušena antropogenní kontaminací a není pitná nebo prochází výraznou změnou s následkem omezené biodiverzity či přežití vodních organismů vůbec. Přírodní jevy, jako jsou přemnožení řas a sinic, bouře, zemětřesení způsobují také značné změny v kvalitě vody a ekologickém stavu vod. Znečišťování vody má mnoho příčin a různé charakteristiky.

Nejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu. Zemědělství se na tomto stavu podílí v průměru 40 % u dusíku a 32 % u fosforu. Vody jsou znečišťovány také při používání, skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů. Splavováním průmyslových hnojiv srážkami a při erozi půdy (často vlivem chybné agrotechniky) dochází ke kontaminaci povrchové vody. Při dlouhodobých deštích nebo při průsaku mohou odpady ze silážních jam znamenat ohrožení vod v okolí. Vážné škody způsobují poškozená zemědělská zařízení nebo nesprávné nakládání s odpady.

Nejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu. Zemědělství se na tomto stavu podílí v průměru 40 % u dusíku a 32 % u fosforu. Vody jsou znečišťovány také při používání, skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů. Splavováním průmyslových hnojiv srážkami a při erozi půdy (často vlivem chybné agrotechniky) dochází ke kontaminaci povrchové vody. Při dlouhodobých deštích nebo při průsaku mohou odpady ze silážních jam znamenat ohrožení vod v okolí. Vážné škody způsobují poškozená zemědělská zařízení nebo nesprávné nakládání s odpady.

Evropa nemá dostatek vhodných právních normativních aktů (zákonů) ke kontrole využívání vody. V řadě zemí se nyní uplatňují opatření na snížení spotřeby. Neúměrné zátěže v podobě organických látek, dusíku a fosforu, v 70. a 80. letech 20. století vedly k eutrofizaci moří, jezer a podzemních vod po celé Evropě. Hlavním zdrojem dusíku jsou hnojiva splachovaná ze zemědělské půdy; fosfor pochází z odpadních vod z domácností a průmyslu.

Aby nedocházelo ke znečištění vod, jsou přijímána celosvětová regionální a národní opatření. Například mezinárodní smlouvy OSPAR, HELCOM a Akční plán pro Středozemí. Evropský registr znečištění zaznamenává úniky znečištění v EU. K dispozici je i mapa, z níž je zřejmé, že nejvíce znečišťována je patrně střední Evropa; data ohlášených znečištění jsou z roku 2004.

Evropa nemá dostatek vhodných právních normativních aktů (zákonů) ke kontrole využívání vody. V řadě zemí se nyní uplatňují opatření na snížení spotřeby. Neúměrné zátěže v podobě organických látek, dusíku a fosforu, v 70. a 80. letech 20. století vedly k eutrofizaci moří, jezer a podzemních vod po celé Evropě. Hlavním zdrojem dusíku jsou hnojiva splachovaná ze zemědělské půdy; fosfor pochází z odpadních vod z domácností a průmyslu.

Aby nedocházelo ke znečištění vod, jsou přijímána celosvětová regionální a národní opatření. Například mezinárodní smlouvy OSPAR, HELCOM a Akční plán pro Středozemí. Evropský registr znečištění zaznamenává úniky znečištění v EU. K dispozici je i mapa, z níž je zřejmé, že nejvíce znečišťována je patrně střední Evropa; data ohlášených znečištění jsou z roku 2004.

Pokračující dostupnost čisté vody má rozsáhlé zdravotní důsledky vedoucí k výraznému poklesu nemocí, což má zase obrovský dopad jak na hospodářský růst každé komunity, tak na kvalitu života jejích obyvatel.

Pokračující dostupnost čisté vody má rozsáhlé zdravotní důsledky vedoucí k výraznému poklesu nemocí, což má zase obrovský dopad jak na hospodářský růst každé komunity, tak na kvalitu života jejích obyvatel.

Každý vodní systém vyvinutý společností Greens Solutions CZ je vytvořen a vybudován tak, aby byla zajištěna kontinuita s údržbou systému obsluhovaného lidmi v každé komunitě - a místní operátoři, kteří absolvují školení na pracovišti, aby zajistili dlouhodobý úspěch každého projektu.

Každý vodní systém vyvinutý společností Greens Solutions CZ je vytvořen a vybudován tak, aby byla zajištěna kontinuita s údržbou systému obsluhovaného lidmi v každé komunitě - a místní operátoři, kteří absolvují školení na pracovišti, aby zajistili dlouhodobý úspěch každého projektu.

NAŠE KONTAKTY:

NAŠE KONTAKTY:

Greens Solutions CZ s.r.o.

Sídlo:
Eliášova 922/21, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Identifikační číslo:
07893043


 

management@greenssolutions.com

management@greenssolutions.com

Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Použijeme cookies k zapamatování si vašich preferencí a poskytneme vám ty nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte používání cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2019 Greens Solutions CZ s.r.o           Všechna práva vyhrazena.